Immunförsvar

Updated: Apr 16, 2020

Kan man boosta sitt immunförsvar? Denna fråga är väldigt omdiskuterad. Det jag själv förstår när jag ser hur människors hälsa förändras är att desto mer påfrestningar vi utsätter vår kropp för, desto "sämre immunförsvar" får vi. Så har vi mer problem med en sämra tarmflora. Läckande tarm. Har vi problem med mycket inflammation. Ja då verkar immunförsvaret behöva fokusera sitt arbete på att försöka rätta till detta först och främst vilket då gör att vi kan uppleva att "ha sämre immunförsvar". Men allt hänger samman.
Hur vet man ifall man har "svagt immunförsvar"?

  • Är du ofta sjuk?

  • Hur länge är du sjuk när du väl är sjuk?